Tietosuojakäytäntö

Luovuustilassa-lehteä julkaisee Keski-Suomen Luovat osaajat ry, y-tunnus 3319529-7. Tämä tietosuojaseloste koskee Luovuustilassa-lehden kotisivuja www.luovuustilassa.fi.

Yleiset säännökset

1. Henkilötietojen rekisterinpitäjä, joka noudattaa GDPR -asetusta (jäljempänä „asetus“) on Keski-Suomen Luovat osaajat ry, Y-tunnus 3319529-7, paikassa Jyväskylä (jäljempänä „Rekisterinpitäjä“);

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat: toimitus@luovuustilassa.fi

3. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

Henkilötietojen lähde ja tietojen käsittelyn tarkoitus ja kesto

1. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty verkkosivujen yhteydenottolomakkeella asiakaspalautteen tai yhteydenottopyynnön käsittelemiseksi.

2. Keräämme anonymisoitua tietoa sivuston kävijöistä evästeiden sekä analytiikkapalvelun (Google Analytics) avulla.

3. Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä asiakaspalvelun kannalta.

4. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja asiakaspalvelutarkoituksessa siihen tarvittavan ajan verran. Anonymisoituja kävijätietoja hyödynnetään palvelujen kehittämiseksi. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin. Tarpeettomat tiedot poistetaan.


Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  • Webnode AG (verkkosivualusta);
  • Google Analytics (kotisivun analytiikka);

Asiakkaan oikeudet

Asetuksen mukaisesti Asiakkaalla on oikeus:

1. oikeus tutustua henkilötietoihin;

2. oikeus henkilötietojen oikaisuun

3. oikeus henkilötietojen poistamiseen;

4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä;

5. oikeus tietojen siirrettävyyteen;

6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: toimitus@luovuustilassa.fi;

7. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään Asetuksen rikkomista.

Henkilötietojen turvallisuus

1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

Loppusäännökset

1. Lähettämällä tietoja yhteydenottolomakkeella verkkosivustolla www.luovuustilassa.fi Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti;

2. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 23.11.2022